Restorani, sale za venčanje

DVA DRUGA restoran

Aleja Kestenova 63
024/874-324

GALAXIS restoran

Svetog Save 11
024/877-328

LEONTINO sala za venčanje

Harnjaši Tibora 16
024/875-829

GAZELA Banket sala

Vojvode Mišića bb.
010/311-498

Restoran Kurjak

Rumanacka 15
021/893-943

EFFECTA CLUB

Beogradski put 62
024/555-880 i 024/552-049

PALIGO cafe

Horgoski put 85
024/754-930

MAX cafe

Zorkina 1
024/555-960

BATES od kafana

Vuka Karadžića 17
024/556-008

BRVNARA

Vikend naselje bb
024/753-431